DLIT Digital Library

DLIT Digital Library

ห้องสมุดดิจิทัล (DLIT Digital Library)

ห้องสมุด สพฐ.

___เว็บไซต์ของห้องสมุดสำนักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา สพฐ. แหล่งความรู้ที่รวบรวมหนังสือหายาก และงานนิพนธ์ของ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มาให้อ่านแบบออนไลน์ และวารสารวิชาการ ที่สามารถโหลดอ่านในรูปแบบ PDF เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคคลทั่วไป

Digital Research Information Center 

___ให้บริการดาวน์โหลด บทคัดย่อ และ เอกสารฉบับเต็ม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเป็นเอกสารสำหรับใช้งานเพื่อการศึกษาแสวงหาความรู้และเพื่อการวิจัย โดยไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้